Hoşap Kalesi (Harem Mekanı)

Hoşap Kalesi, Van İli, Gürpınar İlçesi, Güzelsu (Hoşap) beldesinde Van-Hakkâri karayolunun kuzeyinde aynı adla anılan suyun kuzeydoğusunda bulunmaktadır. ‘Mahmudi Kalesi’veNarin Kale’ olarak da bilinen kalenin tarihi Urartulara kadar uzanmaktadır. Urartuların askeri bir amaçla inşa ettiği kale 1643 yılında Osmanlı devletine bağlı Mahmudi beyleri tarafından yapıldığı şekliyle günümüze ulaşmıştır.

Kale, Hoşap suyunun kenarındaki dik bir kaya kütlesi üzerinde yer alan bir iç kale ve bu iç kalenin kuzeyinde üç yönden kuşatan dış kaleden meydana gelmiştir. Harem kısmı iç kalenin güneyinde seyir köşkünün batısında yer almaktadır. Dikdörtgen planda olan harem iki bölümlüdür doğudaki bölümünün duvarları yıkık durumdadır. Her iki bölümde iki katlı olarak düzenlenmiştir. Çalışmamızın konusunu teşkil eden harem’in batı bölümü ise iç sofalı bir plan şemasına sahiptir. Ortada bir sofa ve sofanın iki yanında ikişer odadan meydana gelmekte ve kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Yapı dıştan düzgün kesme taş, içeriden ise moloz taş örgülüdür. Büyük ölçüde yıkılmış olan İkinci kat duvarlarının ise kerpiç malzeme ile yapıldığı görülmektedir. İç duvarların sıvalı olduğunu ve sıvaların büyük bir kısmının dökülmüş olduğunu görmekteyiz. Yapının tavanı düz toprak dam örtülüdür.

Hazırladığımız rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Projelerimizden....

Copyright ©2013 Mostar Mimarlık